Rørlegging

Mekon leverer komplette anlegg for hydraulikk og vann, og gjennomtenkt rørlegging er helt essensielt. For å oppnå riktig vannmengde og trykk , enten det er vaskeanlegg eller hydrauliske anlegg, må røropplegget ha riktige dimensjoner og koblinger. 

Våre teknikere kan prosjektere, bestille, levere, utføre installasjonene, samt verifisere anlegget. 

Spesifikasjoner