Mekon bygger sammen med Moen Marin Group

Moen Marin Group (MMG) har 95 års erfaring med skipsbygging og servicetjenester, og er i dag Norges desidert største leverandør av service- og arbeidsfartøyer til havbruksnæringen. Mekon AS har på få år posisjonert seg som en innovativ produktutvikler til sjømatnæringen. Nå flytter sistnevnte til Purkholmen industripark på Namdalskysten.

– Dette er intet mindre enn starten på et industrieventyr. Mekon er en usedvanlig framoverlent bedrift som på få år har levert flere etterspurte produkter til havbruksnæringa.Sammen skal vi løfte fram de gode ideene og jobbe strategisk om morgendagens gode løsninger i blå sektor, sier Are Brekk, konsernsjef i MMG.

Sammen med Mekon AS står MMG bak eiendomsselskapet som nå reiser et nytt næringsbygg på Purkholmen, hvor MMG fra før av har skipsverft med tørrdokk og verkstedsfasiliteter.

– Vi skal være forankret på Namdalskysten og lokaliserer oss der utviklingen skjer. Det blir et moderne nybygg hvor det blir platearbeiderhall med fokus på sveising og produksjon, verksted for hydraulikk og vann, samt et eget visningsrom med utstilling av ulike løsninger tilpasset havbruksnæringen, forteller Ivar Sandneseng, daglig leder i Mekon AS.

Næringsbygget som allerede er under oppføring skal huse administrasjon og produksjonslokaler for Mekon. Det er også satt av arealer til forlengelse og utvikling av bygningsmassen i årene som kommer.

– Vi opplever for tiden bra etterspørsel etter våre produkter og tjenester, og har i 2018 gått fra å satse nasjonalt til internasjonalt. MMG er en profesjonell og godt etablert aktør, og vi har hatt svært godt utbytte av deres ekspertise og lange erfaring i det maritime miljøet. Gjennom samarbeidet vil vi styrke FoU-aktivitetene i årene som kommer, sier Sandneseng.