Nytt automatvaskeanlegg gjør hverdagen enklere om bord på Ronja Ocean

Løsningen er levert til Oppdretternes miljøservice AS (OMS) og installert om bord i brønnbåten Ronja Ocean.Systemet er utviklet av Mekon AS i samarbeid med rengjøringsprodusenten Lilleborg AS. System Cleaners som er underleverandør til Lilleborg, har levert flere av komponentene til nyvinningen. Mekon AS vil skreddersy løsninger for flere kunder framover.

– Jeg vil berømme OMS som velger en fremtidsrettet investering. Vårt mål har vært å sikre lik kvalitet på hver vask. Det automatiske vaskeanlegget vasker alle tankene og rommene på avluserenheten. Den manuelle vasken er redusert til et minimum, forteller Tor Sandneseng, prosjektleder i Mekon AS.

Mannskapene om bord gjør fortsatt visuelle etterkontroll. Kvaliteten på rengjøring har vært god også tidligere, men det nye systemet gir en betydelig HMS-gevinst.

– Nå slipper vi å bevege oss inn i tanken ikledd «pol-kjeledress» og oljehyre, og flere timers vaskejobb er betraktelig redusert. Hverdagen er enklere, vi får tid til andre oppgaver og avluserenheten kan tas raskere i bruk igjen, forteller matroser Tellef T. Elverum og André Balstad om bord på Ronja Ocean.

Vaskesystemet består har 62 spesialkonstruerte, roterende maskindyser som brukes til både spyling, skumlegging og desinfisering. Dysene er plassert slik at de dekker alle soner. Det skånsomme lavtrykksanlegget bruker store vannmengder med et trykk på 13 bar. Anlegget har også kapasitet til å utføre den manuelle dekks og utstyrsvasken i tillegg til avluserenheten. Mekon tilbyr også et eget vedlikeholdsprogram for vaskeanlegget. Utviklingen er gjort sammen med rengjøringsgiganten Lilleborg.

– Hygienisk design må prioriteres ved all innovasjon. Om ikke utstyret kan vaskes, kan det ikke brukes. Tempoet i havbruksnæringen er høyt og næringa er fremdeles ung. Samtidig stilles det høye krav til miljø, fiskehelse og sikkerhet. Mekon leder an i utviklingen av nyskapende løsninger. Vi er imponert over hvor framoverlent og løsningsorientert Mekon som bedrift er, sier salgskonsulent Hugo Estenstad fra Lilleborg.

– Lilleborgs kunnskap har vært uvurderlig og avgjørende for det gode resultatet av innovasjonsprosessen. Sammen har vi ambisjoner om å bli best i landet på vask og hygiene for havbruksnæringen, sier Tor Sandneseng.