FSV fikk overlevert «Den grønne hulken»

Serviceselskapet har mottatt den første av i alt to komplette ringvasksystemer fra Mekon AS.

Fra hovedkontoret i Molde leverer FSV Group et bredt spekter av servicetjenester til oppdrettere i Norge og utlandet. Nå utvider selskapet tjenesteporteføljen med to komplette RV2 ringvaskesystemer fra Mekon AS.

– Vi ser økende etterspørsel etter denne typen tjenester. Etter å ha gjort grundige undersøkelser og referansesjekker konkluderte vi med at siste generasjon ringvasker fra Mekon svarer på behovene i markedet. Vi har store forventninger, forteller Arild Aasmyr, daglig leder i FSV Group.

Den første ringvaskeren, med tilnavnet «Den grønne Hulken», ble overlevert under en enkel seanse under AquaNor i Trondheim. For Mekon betyr leveransen at 29 systemer har forlatt produksjonslokalene på Purkholmen ved Rørvik. Moen Marin står for markedsføring og salg av produktet.

FSV Group har bestilt to komplette ringvaskesystemer av seneste generasjon fra Mekon. Den første ble levert under AquaNor 2019. Havbruksteknologi fra Mekon markedsføres og selges av Moen Marin.

– Både serviceselskaper og oppdrettere har et stort ansvar for å ivareta hygienekrav på lokalitetene. Sammenlignet med manuelle operasjoner, gir ringvaskeren betraktelig høyere effektivitet, samtidig som risikoen for folket på merdkanten reduseres, sier Ivar Sandneseng, daglig leder i Mekon AS.

Sandneseng er svært tilfreds med at FSV har valgt Mekon som leverandør.

– FSV er en stor, seriøs aktør som har drevet godt i lang tid. Derfor er det ekstra hyggelig at de nå legger til ringvaskesystem fra Mekon AS i tjenesteporteføljen, avslutter Sandneseng.