NR 1. MekonINSPO

Vi blir til stadighet begeistret over arbeidet som gjøres i bedrifter rundt oss. Med mål om å inspirere oss selv, våre ansatte og eget prosjektarbeid har vi etablert MekonINSPO. Her skal vi sette av tid til å bli bedre kjent med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

I den forbindelse inviterte vi oss selv til nabobedriften Oceanize.

OCEANIZE er et sporbart kretsløp for et ansvarlig næringsliv. 
OCEANIZE kobler avfallsbesittere, avfallsbransjen og forbrukere av resirkulert plast sammen, som fundamentet for sirkulære plastkretsløp. 
En OCEANIZER bidrar til kretsløpet fra sin posisjon i verdikjeden, både med fysiske plastmengder og informasjon som er verdifull for andre OCEANIZERS

Her blir vi møtt av en kunnskapsrik og inspirerende gjeng – det denne gjengen ikke kan om resirkulering av materialer kan ikke være verdt å vite. Vi ble overrasket over omfang, mengde og mulighetene dette arbeidet kan gi. I tillegg til det store potensiale som ligger i å resirkulere plast, tau, nøter og annet fra havbruksnæringen. En rask gjennomgang av egen produksjon viser at vi har mye å gå på.

Det er vanskelig å forestille seg en moderne verden uten plast. I tillegg til å være slitesterkt og anvendelig er den billig å produsere. I følge gjengen på Oceanize er plast fra næringslivet, sammenlignet med husholdningsplast, renere og enklere å sortere da det ikke brukes så mange forskjellige typer plast. Men, det vi trenger er gode løsninger for å gjenvinne materialet – og at gjenvunnet plast blir attraktivt for produsenter, slik som oss i Mekon, og våre kunder. Dette møte ble for oss et tydelig bilde på sirkulærøkonomi, med Mekon i loopen.

Når vi avslutter dagen har vi flere konkrete prosjekter å samarbeide om. Mekon og våre kunder er opptatt av miljøet og å sikre ei bærekraftig framtid. Skal vi bidra med innovative løsninger trenger vi gode samarbeidspartnere som Oceanize for å kunne tilby bærekraftig teknolog til havbruksnæringen.