Mekon leverer til Lovund

Et stort og moderne lakseslakteri er under oppføring på Lovund. Nå har Nova Sea inngått leveranseavtale med Mekon AS på både prosess- og støttesystemleveranse til slakteriet.

Et viktig punkt i leveransen til den nye laksefabrikken blir installasjon av prosesstanker for lagring av både vann og ensilasje. Her vil Mekon være ansvarlig for å levere hele systemet for både biprodukthåndtering og mottakslinjen for bløggefartøy.


Gir lokal vekst og tilhørighet

– Samlet er dette en stor og viktig leveranse for oss i Mekon. Vi ser virkelig fram til å jobbe med dette, og bidra til et framtidsretta og moderne anlegg som skal være med på å videreutvikle en veldig viktig næring langs kysten, sier Ivar Sandneseng, daglig leder i Mekon AS.

Sandneseng liker at Nova Sea velger lokale leverandører i et så omfattende prosjekt. 

– At lokale leverandører som oss kan levere på slike store prestisjeprosjekt bekrefter at næringslivet langs Namdalskysten og Helgelandskysten er sterke drivkrefter for en framtidsretta havbruksnæring. Vi går nå inn i en spennende prosjekteringsfase, og ser fram til å komme i gang, forteller Sandneseng. 

– For oss har det vært viktig å ha så mange lokale leverandører som mulig i dette prosjektet, og vi er glade for at vi skal samarbeide med Mekon i dette store løftet vi nå gjør, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord.

 

Bidrar til kompetanseheving og rekruttering

Jobben med å bygge anlegget er så vidt i gang, og planene er at det endelige anlegget vil bli meget gjennomtenkt og effektivt. Mekon har gjennomført flere lignende prosjekter og selskapet har opparbeidet seg verdifull kompetanse. Sandneseng mener dette prosjektet bidrar til å tilføre ytterligere viktig kompetanse til regionen.

– Som leverandør til fiskeri og havbruk er vi i hovedsak en produksjonsbedrift. Denne avtalen innebærer mye arbeid sammen med øvrige leverandører, og det vil løfte vår kompetanse på flere felt. Det er viktig for hele regionen at store aktører som Nova Sea satser på denne måten. Det både bygger kompetanse og gir oss mulighet til å rekruttere flere medarbeidere. Prosjektet i Lovund passer godt inn i vår videre satsing og strategi. I tillegg er øyfolket, stedet og kulturen på Lovund noe som ligger Mekon sin identitet nært og som vi kan kjenne oss godt igjen i, avslutter Sandneseng.

 

Ny fabrikk til det bedre for fisk og ansatte

«Det gamle slakteriet er utdatert og trangt. Vi må ha et nytt slakteri for å henge med i utviklingen i bransjen. Med denne investeringen får vi et topp moderne og fremtidsrettet slakteri på Lovund. Dette gir en enda bedre hverdag både for fisken vår og for våre ansatte», sier Tom Eirik Aasjord, administrerende direktør i Nova Sea.