onshore

Innovasjonsprodukter til fiskeri- og havbruksnæringen

ONSHORE Avsiling

Mekon avsiler-systemer er tilpasset kundens behov og sikrer fiskevelferd under avsilingsprosessen. Vi leverer spesialkonstruerte avsilere til både smolt og større fisk.AKS – 1000
Avsiler som sørger for hurtig avsiling av fisk etter fiskepumpe. Avsileren har høy kapasitet og er konstruert for store vannmengder. Samtidig sørger den for jevn og skånsom flyt av fisk over rist.

Avsileren håndterer også utskilling av biprodukter og hindrer at disse ikke kommer videre i slakteprosessen.

Last ned
produktark

ONSHORE Transportbaner

Til enhver transportoppgave i et slakteri eller lignende anlegg, er hygienisk design og høy oppetid de viktigste egenskapene til transportører. Mekon bygger funksjonelle transportører fra tegnebrett til ferdig produkt i syrefaste deler.M-CNV
M-CNV er en hygienisk og pålitelige transportør. Med et gjennomgående hygienisk design og kvalitetskomponenter i alle ledd, kan Mekon skreddersy alle transportbaner for effektiv og pålitelig flytting av hel fisk, filetprodukter eller annet.

Vi kan for eksempel konstruere svingbaner, baner med utskyver for logisk forflytting, stigetransportører eller rette banestrekk etter bestilling.

Vi leverer også akkumulerende transportører, svingtransportører, kassetransportører, palletransportører eller andre løsninger for kasse og palletransport.

Last ned
produktark

ONSHORE Palletering

Mekon leverer skreddersydde palleteringsløsninger tilpasset alle kundebehov. Vi legger stor vekt på hygienisk design, høy oppetid og kvalitetsløsninger i alle ledd. Våre robotsystemer kan palletere både standard EPS-kasser, og flykasser fra både slakteri og filetavdeling med samme robotverktøy/griper. Samme løsning benyttes også til å hente og plassere ut tompaller. Vi benytter produtkutvalget til markedsledende ABB robotics.

Vi leverer totalløsninger som kan inkludere kassetransportører, tom og fullpalle transportsystemer, robotsystemer og styresystemer.

Last ned
produktark

ONSHORE Vaskesystemer

God hygiene på utstyr er viktig. Enten om det er i slakteri eller på en båt så må alt rengjøres. Riktig renholds-utstyr vil være avgjørende for å oppnå et godt resultat. Lavtrykksstasjoner i kombinasjon med riktig kjemi medfører sikring av bakteriell smitte og effektiv rengjøring. Mekon leverer alt fra mindre manuelle vaskeanlegg til større helintegrerte vaskesystemer for brønnvask eller lignende.

Lavtrykksanlegg er bygget for å gi renholdsoperatørene riktige mengde vann med riktig trykk under arbeidet. Tester viser at lavtrykk har størst kapasitet (vannmengde) og lavest temperaturfall når man øker avstanden til overflaten. I tillegg får man også høyt vanntrykk på overflaten, størst spyleareal på objektet, best rengjøringseffekt og lavest aerosoldannelse. Smusset vil dermed transporteres raskere vekk fra overflaten, samtidig som mindre aerosoler hindrer at vaskede overflater kryss kontamineres. Med et egnet lavtrykkanlegg kan du dermed redusere rengjøringstiden betydelig.

Last ned
produktark

ONSHORE Filtersystemer

Mekon har Europa-agentur på salg og skreddersøm av filtersystemer fra JX-Filtration. Vi produserer egenutviklede filterløsninger tilpasset fiskeri- og havbruksnæringen, og kan ta i bruk hele produktspekteret fra JX-Filtration for å oppnå den beste løsningen.

Vi er en totalleverandør av filtersystemer og leverer tilpassede pumpeløsninger, rørsystemer og logiske styringer sammen med filter. Vi leverer trykkfilter, trommelfilter og andre mekaniske filter på bestilling.

Last ned
produktark

Ta kontakt

Ivar Sandneseng
Daglig leder / Salgsansvarlig ONSHORE
+47 974 96 574
[email protected]