Avsiling

Mekon avsiler-systemer er tilpasset kundens behov og sikrer fiskevelferd under avsilingsprosessen. Vi leverer spesialkonstruerte avsilere til både smolt og større fisk.

AKS – 1000
Avsiler som sørger for hurtig avsiling av fisk etter fiskepumpe. Avsileren har høy kapasitet og er konstruert for store vannmengder. Samtidig sørger den for jevn og skånsom flyt av fisk over rist.

Avsileren håndterer også utskilling av biprodukter og hindrer at disse ikke kommer videre i slakteprosessen.  

Spesifikasjoner