Mekon hygiene

Lavtrykksanlegg og vaskesystemer
God hygiene på utstyr er viktig. Om det er i et slakteri eller på en båt så må alt rengjøres. Riktig renholdsutstyr er avgjørende for å oppnå et godt resultat. Lavtrykksstasjoner i kombinasjon med riktig kjemisk sammensetning sørger for effektiv rengjøring og sikring av bakteriell smitte. Automatiserte vaskeløsninger kan også bidra til redusert vasketid og bedre HMS. 

Mekon leverer alt fra mindre manuelle vaskeanlegg til større helintegrerte vaskesystemer som for eksempel brønnvask.

Riktig mengde vann under riktig trykk
Et lavtrykksanlegg er utformet for å gi renholdsoperatørene riktige mengde vann med riktig trykk under vask. Tester viser at lavtrykk har størst kapasitet (vannmengde) og lavest temperaturfall når man øker avstanden til overflaten.

I tillegg får man høyt vanntrykk på overflaten, størst spyleareal på objektet, best rengjøringseffekt og lavest aerosoldannelse (spredning av ørsmå partikler). Smusset vil dermed transporteres raskere vekk fra overflaten, samtidig som mindre partikler hindrer at vaskede overflater krysskontamineres. 

Spesifikasjoner